Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27

2022-09-27

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.08.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: “Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny”

2022-09-08

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.08.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: “Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.08.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: “Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny”

Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku obowiązującej od 1 września 2022r.

2022-08-31

Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli    w 2022 roku obowiązującej od 1 września 2022r.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku obowiązującej od 1 września 2022r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji

2022-08-29

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

2022-08-23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.16.2022.DW dot. wydania postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 688/SAAB/2022, o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., wydanej na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna dotyczącej ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: inwestycja: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie
przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego
i niskiego napięcia

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:14077