Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24.11.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24.11.2020 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji - przebudowie drogi powiatowej nr 4326W Obrąb-granica powiatu

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24.11.2020 r.

Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXI z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 20.11.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 20.11.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 20.11.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17.11.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17.11.2020 dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17.11.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.10.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew.  856/2, 832, 726, 727  obręb DĘBINKI, gmina Zabrodzie

16 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.10.2020