Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zabrodzie na okres 3 lat WA.RZT.70.156.2021/5

30 lipca 2021
Czytaj więcej o: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29.07.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 226, 227 w obrębie ewidencyjnym 0003, miejscowość Basinów, gmina Zabrodzie, powiat Wyszkowski, województwo Mazowieckie.

29 lipca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29.07.2021

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

26 lipca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie o zebraniu materiału dwodowego w postępowaniu odwoławczym

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym

23 lipca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zebraniu materiału dwodowego w postępowaniu odwoławczym

Zarządzenie nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22 lipca 2021 roku

 Zarządzenie nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie

22 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22 lipca 2021 roku