Zamówienia publiczne powyżej 130000 zł

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

2022-06-01

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

 • Nazwa zamawiającego: Gmina Zabrodzie
 • Adres zamawiającego: ul. Władysława Stanisława Reymonta 51,07-230 Zabrodzie
 • Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 762-19-01-022, REGON 550667988
 • Numer telefonu: 29 642-31-60
 • Adres poczty elektronicznej: urzad@zabrodzie.pl

Identyfikator postępowania w miniportalu: f279a941-fbb2-4993-95d6-52f6f9a157a1

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f279a941-fbb2-4993-95d6-52f6f9a157a1

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

2022-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

Zakres zamówienia obejmuje prace budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”, które dotyczą dwóch budynków:

 • Zadanie nr 1. Budynek A - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Zabrodziu
  ul. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie
 • Zadanie nr 2. Budynek B - Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta (ZS) w Zabrodziu
  ul. Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk”

2022-02-25

Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk”

Ogłoszenie BZP nr 2022/BZP 00068712/01

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk”

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”

2022-02-17

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”

POSTĘPOWANIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2021 roku”

2021-12-07

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2021 roku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000-5 – usługi udzielania kredytów.

Czytaj więcej o: POSTĘPOWANIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2021 roku”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:25355