Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.04.2022 r.

2022-04-22

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.04.2022 r. o wydaniu w dniu 19.04.2022 r. decyzji SR.6541.1.2022 zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską dot. budowy linii 400 kV

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania

2022-04-20

W dniu 11 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, następnie wniosek został zmieniony dnia 4 kwietnia 2022 r., dla inwestycji pn.:
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, inwestycja: „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych
napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2022-04-15

Burmistrz Tłuszcza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. została wydania decyzja znak: WOŚ.6220.8.2021.BG stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW (z możliwością  realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy do 4MW każda), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2022-04-15

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem  informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wniosek z dnia 07.03.2022 r. pełnomocnika Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta, 07-230 Zabrodzie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Zabrodzie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kanału technologicznego przez wody powierzchniowe płynące tj. pod dnem rzeki Fiszor Prawy w km 3+009,00, pod przepustem drogowym, na terenie działek nr ew. 221/1, 221/2, 221/3 obręb Choszczowe, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny”.

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja dotycząca I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku

2022-04-12

Informacja dotycząca I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:12853