Zaproszenie na sesję XXXV Rady Gminy Zabrodzie 25.01.2022r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXV  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 stycznia 2022 roku o godz. 13.00, która zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako nowego współorganizatora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-01-24
Data publikacji:2022-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:752