Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję IX Sesję Rady Gminy Zabrodzie,  na dzień 20 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Gaj gm.Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Basinów gm. Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Mostówka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 2x400kV Ostrołęka-Stanisławów (etap II) przez teren gminy Zabrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2019.
 19. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-08-09
Data publikacji:2019-08-09
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:636