Sesja XXX Rady Gminy Zabrodzie 25.08.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2021

XXX Sesja Rady Gminy Zabrodzie odbyła się 25 sierpnia 2021r.

Porządek obrad:

Część I sesji w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołów z XIX - XXIX sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zabrodzie, w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
 10. Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 12. Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 14. Wolne wnioski i informacje.

Przerwa w sesji

Część II sesji w Pałacu w Dębinkach od godz. 1630:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
 2. Zamknięcie sesji. 

 

Nagrania z sesji:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-08-27
Data publikacji:2021-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:201