Zapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu

Kod CPV:
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Zabrodziu Wł. St. Reymonta 51 07 – 230 Zabrodzie  /Kancelaria pater –pokój nr 2/ do dnia 17 maja 2021r godz. 9:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-04-26
Data publikacji:2021-04-26
Osoba sporządzająca dokument:Beata Zyśk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1029

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-26 15:50:00Jacek GomulskiDodano plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja oczyszczalni.pdfZapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2021-05-17 15:03:41Jacek GomulskiDodano plik: informacja o otwarcia ofert oczyszczalnia.pdfZapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2021-05-11 11:34:34Jacek GomulskiDodano plik: Odpowiedz zamawiajacego 11.05.2021.pdfZapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2021-05-04 17:17:19Jacek GomulskiDodano plik: Odpowiedź na zapytanie oferenta 04.05.2021.pdfZapytanie ofertowe: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu