Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień  21 lipca  2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XV, XVI i XVII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 r.
 8. Debata w sprawie raportu o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zabrodzie, w roku szkolnym 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Zazdrość gm. Zabrodzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie     na lata 2020-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2020.
 16. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-07-13
Data publikacji:2020-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:216