„Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605   z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej Choszczowe -Kiciny -etap II: droga o długości 2 360,00m, nawierzchnia bitumiczna  o szerokości psa jezdni 5,50m. Obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75m, na obszarze zabudowanym chodnik o długości około 1 536,02m i  szer.2 m ,z kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych lub do projektowanego kanału deszczowego. Kanał o długości 1 314,91m. Oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowa obiektu mostowego, betonowego w pikietażu 1+270,00km na rurę stalową, spiralną H=195cm, B=275cm, L=15,0mb wraz ze ścięciem rury po skarpie i mocnieniem z kamienia polnego na betonie. Kanał technologiczny wzdłuż całego budowanego odcinka drogi, wycinka kolidujących z inwestycją drzew. Budowa peronów autobusowych z kostki betonowej.  

Szczegółowy zakres robót ujęty został w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b1d82f3-ba95-11ee-9897-f6855eb846c0

 

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-01-24
Data publikacji:2024-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:438