Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Petycja dot. drogi gruntowej 143506_2.004.35 - Choszczowe, ul. Spacerowa

Petycja dot. drogi gruntowej 143506_2.004.35 - Choszczowe, ul. Spacerowa

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Petycja dot. drogi gruntowej 143506_2.004.35 - Choszczowe, ul. Spacerowa

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.04.2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki- Jarzębia Łąka” gm. Zabrodzie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.04.2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki- Jarzębia Łąka” gm. Zabrodzie

16 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.04.2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki- Jarzębia Łąka” gm. Zabrodzie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Zabrodzie na rok 2024.

14 maja 2024
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2024 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 maja 2024r

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 maja 2024r dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

13 maja 2024
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 maja 2024r

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy RG.6730.9.2024

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy na wniosek osób fizycznych dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 807 obręb Słopsk, gmina Zabrodzie.

10 maja 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy RG.6730.9.2024

Kadencja 2024-2029

Komisja Rewizyjna

 • Maria Iwona Podolak
 • Ewa Kłębek
 • Paweł Jan Kamiński
 • Piotr Stadnik
 • Monika Czuba

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

 • Anna Sobieraj
 • Wiesław Giza
 • Agata Teodorczyk-Koźlik

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

 • Mariola Leciak
 • Agata Teodorczyk-Koźlik
 • Marta Rachubka

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

 • Piotr Stadnik
 • Andrzej Garbarczyk
 • Anna Kornacka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Marek Tadeusz Wasilewski
 • Mariola Leciak
 • Maria Iwona Podolak
 • Ewa Kłębek
 • Monika Markuszewska

Kompetencje, zasady i tryb działania komisji Rady Gminy określa Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) oraz Statut Gminy Zabrodzie

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Kadencja 2024-2029

Kadencja 2024-2029

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Kadencja 2024-2029

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WD.ZUZ.4210.73.2024.MPM

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WD.ZUZ.4210.73.2024.MPM

7 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WD.ZUZ.4210.73.2024.MPM

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 maja 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu..

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 maja 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r

6 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 maja 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu..

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów – Etap I

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14 maja r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.

6 maja 2024
Czytaj więcej o: Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów – Etap I