Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zabrodzie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę e-PUAP.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zabrodzie.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zabrodzie. Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem

http://bip.zabrodzie.pl/p,50,klauzule-szczegolowe oraz w siedzibie Administratora.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-11-13
Data publikacji:2023-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:7398