Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zabrodzie

Numer referencyjny: RG.271.10.2020

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

Termin składania ofert: 18.01.2021r. do godz. 10:00.