Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2020

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXI z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2020 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2020.
  6. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Przekaz na żywo z sesji dostępny będzie pod adresem: sesja.zabrodzie.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-11-23
Data publikacji:2020-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1158