Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

Ogłoszenie o zamówieniu na Portalu Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd6dc8eb-30e2-43bb-8f6f-f5a6f65e2579

Kod CPV: 34144210-3 wozy strażackie

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu
Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 2
07 – 230 Zabrodzie
NIP 762-18-25-976
ospzabrodzie@wp.pl
Tel. /0 – 29/ 757 12 28 ;  fax /0 – 29/ 757 12 61

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
/Kancelaria/
do dnia 15 czerwca 2020 r.  godz. 10:00