Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zabrodzie 25.06.2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2024

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 czerwca 2024 roku o godz. 15:00, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z I i II  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2023.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach organów gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Zabrodzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2024-2033.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024.
 17. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2024-06-18
Data publikacji:2024-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:436