Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Zabrodzie 20.07.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 20 lipca 2023 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z L  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zabrodzie.
 11. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-07-12
Data publikacji:2023-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:868