Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2023

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
z dnia 27 lutego 2023 roku


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §10 uchwały Nr XLVII/334/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r., poz. 1634) oraz Zarządzenia Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023r. Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zmiany Statutów sołectw Gminy Zabrodzie: Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mostówka, Mościska, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw zgodnie z projektami uchwał zmieniających uchwały:

 1. Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adelin;
 2. Nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anastazew;
 3. Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów;
 4. Nr XLIX/248/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczowe;
 5. Nr XLIX/249/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębinki;
 6. Nr XLIX/250/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj;
 7. Nr XLIX/251/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuchy;
 8. Nr XLIX/252/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karolinów;
 9. Nr XLIX/253/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiciny;
 10. Nr XLIX/254/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny;
 11. Nr XLIX/255/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młynarze;
 12. Nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostówka;
 13. Nr XLIX/257/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska;
 14. Nr XLIX/258/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegów;
 15. Nr XLIX/259/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrąb;
 16. Nr XLIX/260/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płatków;
 17. Nr XLIX/261/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgać;
 18. Nr XLIX/262/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przykory;
 19. Nr XLIX/263/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopsk,
 20. Nr XLIX/264/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysychy;
 21. Nr XLIX/265/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrodzie;
 22. Nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość


Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 6 do 19 marca 2023 roku
Celem konsultacji jest poznanie opinii poszczególnych sołectw dotyczących projektu zmiany statutu danego sołectwa odnośnie wydłużenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej poszczególnych sołectw do 5 lat.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do obwieszczenia.
Formularz ankiety opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabrodzie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie oraz tablicach ogłoszeń sołeckich. Formularz ankiety udostępniony będzie również w sekretariacie Urzędu Gminy.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabrodzie.
Ankietę po wypełnieniu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@zabrodzie.pl lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie. Ankietę można również złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Zabrodzie.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-02-27
Data publikacji:2023-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:908

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-18 12:55:12Jacek GomulskiDodano plik: Wyniki konsultacji spolecznych w sprawie zmiany statutu kazdego z 22 solectw.pdfOgłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw