ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zabrodzie w postaci:

Część 1 - udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2- udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 3 – udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 4- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

Składanie ofert:
Oferty według załączonego wzoru ( Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), należy złożyć do dnia: 20 grudnia 2022r. do godz. 14:00.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Świadczenie usług dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie” Część ……” Nie otwierać przed 20.12.2022r. do godz. 14:00.
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie, pok. Nr 3. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu w dniu 20.12.2022r. o godz.14:30, w pokoju Nr 3.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
Data utworzenia:2022-12-07
Data publikacji:2022-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Garbarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Wrona
Liczba odwiedzin:790