Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki

19 lipca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 438 (części), 183/16, 182/12, 183/10, 146 obręb Adelin gmina Zabrodzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 438 (części), 183/16, 182/12, 183/10, 146 obręb Adelin gmina Zabrodzie.

17 lipca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 438 (części), 183/16, 182/12, 183/10, 146 obręb Adelin gmina Zabrodzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 200/4 obręb Wysychy, gmina Zabrodzie.

15 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zabrodzie na okres 3 lat W.RZT.70.111.2024/4

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zabrodzie na okres 3 lat   W.RZT.70.111.2024/4

15 lipca 2024
Czytaj więcej o: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zabrodzie na okres 3 lat W.RZT.70.111.2024/4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”

Parafia Rzymskokatolicka pw.  Świętej Trójcy – Niegów ul. Kościelna 41, Niegów 07-230 Zabrodzie Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/813/PolskiLad.

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”

Zarządzenie Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 12 lipca 2024r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie czasowej zmiany godzin pracy na okres upałów

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 12 lipca 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2024r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024 WÓJTA GMINY ZABRODZIE Z DNIA 08 LIPCA 2024 ROKU w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2025 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Zabrodzie

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 maja 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki”.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06 maja 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 marca 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 marca 2024r.

arządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23 stycznia 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II”. objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: arządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23 stycznia 2024r.