Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 lutego 2024 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

29 lutego 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 lutego 2024 roku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

28 lutego 2024
Czytaj więcej o: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy RG.6730.154.2023

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 734 obręb Głuchy, gmina Zabrodzie.

28 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy RG.6730.154.2023

Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II

Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

27 lutego 2024
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II

Uzupełnienia i losowania składów terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

23 lutego 2024
Czytaj więcej o: Uzupełnienia i losowania składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

19 lutego 2024
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 47/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 5 lutego 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 47/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II  z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

16 lutego 2024
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 47/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 5 lutego 2024 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej na rzecz Spółdzielni Socjalnej Integracja lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na kuchnię oraz częściowej przebudowie zaplecza istniejącej kuchni w istniejącym budynku przedszkola i żłobka na terenie dz. nr ew.  277 obręb Choszczowe, gmina Zabrodzie

16 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zabrodzie 11.01.2024r.

15 lutego 2024
Czytaj więcej o: LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zabrodzie 11.01.2024r.

LVIII Sesja Rady Gminy Zabrodzie 08.02.2024r.

15 lutego 2024
Czytaj więcej o: LVIII Sesja Rady Gminy Zabrodzie 08.02.2024r.