Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Zamówienia publiczne powyżej 130000 zł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”

2024-07-12

Parafia Rzymskokatolicka pw.  Świętej Trójcy – Niegów ul. Kościelna 41, Niegów 07-230 Zabrodzie Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/813/PolskiLad.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”

„Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2024-01-24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605   z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej Choszczowe -Kiciny -etap II: droga o długości 2 360,00m, nawierzchnia bitumiczna  o szerokości psa jezdni 5,50m. Obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75m, na obszarze zabudowanym chodnik o długości około 1 536,02m i  szer.2 m ,z kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych lub do projektowanego kanału deszczowego. Kanał o długości 1 314,91m. Oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowa obiektu mostowego, betonowego w pikietażu 1+270,00km na rurę stalową, spiralną H=195cm, B=275cm, L=15,0mb wraz ze ścięciem rury po skarpie i mocnieniem z kamienia polnego na betonie. Kanał technologiczny wzdłuż całego budowanego odcinka drogi, wycinka kolidujących z inwestycją drzew. Budowa peronów autobusowych z kostki betonowej.  

Szczegółowy zakres robót ujęty został w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b1d82f3-ba95-11ee-9897-f6855eb846c0

 

Czytaj więcej o: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe –Kiciny-etap II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie

2023-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie

Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47”

2023-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47”

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Roboty remontowe i renowacyjne ścian i sufitów,
- Roboty instalacyjne elektryczne- wymiana oświetlenia,
- Zakup i montaż rolet aluminiowych,
- Cyklinowanie i malowanie podłogi,
Szczegółowy zakres robót ujęty został w załączniku nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47”

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

2023-06-15

Nazwa zamawiającego: Gmina Zabrodzie

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Zabrodzie do niżej wymienionych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrodzie oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabrodziu- adres szkoły: Zabrodzie ul. Szkolna 3
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Adelinie – adres szkoły: Zabrodzie ul. Wł.St.Reymonta 47

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2023 roku

2023-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2023 roku

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2023 roku

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny"

2023-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny"

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

2023-04-24

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji

2023-04-19

Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”

2023-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:42299