Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE-Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

6 grudnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 130.000,00 zł netto zgodnie z art. 2 ust.1  pkt 1  ustawy z dnia  ustawy z dnia  11 września   2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) w zakresie:

Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta  51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia  ofert  na wykonanie usługi „Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci  w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 2.01.2024r. do 31.12.2024r.” realizowanym  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabrodziu, tj. dla: 

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu -  10 posiłków  dziennie.

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie (siedziba-  Zabrodzie ul. Wł. St.  Reymonta 47 ) -  15 posiłków dziennie.

- Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Adelinie -  2 posiłków dziennie.

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach - 5 posiłki dziennie

w godzinach  uzgodnionych  z poszczególnymi szkołami.

Wspólny słownik zamówień (CPV ):                                                                                                        

  Kod CPV    55321000-6   Usługi przygotowywania posiłków.

                   55524000-9   Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Ofertę należy złożyć listownie na adres Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie lub osobiście w Kancelarii urzędu , parter budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu w terminie do dnia 20 grudnia 2023r. godz. 14:00.

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-12-06
Data publikacji:2023-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:118