Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

2020-08-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI  Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dotyczące: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi

2020-06-09

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Zabrodziu i jednostek organizacyjnych, skratek z Oczyszczalni Ścieków w Zabrodziu oraz odpadów ze sprzątania dróg i likwidacji dzikich wysypisk

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, tabletów, routerów LTE

2020-04-01

Przedmiot zamówienia: laptopy, tablety, routery LTE, słuchawki.

Termin składania ofert: 03.04.2020r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, tabletów, routerów LTE

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2020 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie

2019-12-05

Gmina Zabrodzie ul. Wł.  St.  Reymonta  51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie usługi „Wykonywania usług opiekuńczych;  porządkowo-pielęgnacyjnych w 2020 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie” objętych  pomocą  przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Zabrodziu  zwany dalej  GOPS w Zabrodziu.      
                                                          

Kody CPV:  
85311100-3  Usługi opieki społecznej dla osób starszych   
85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312100-0  Usługi opieki dziennej
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2020 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z terenu Gminy Zabrodzie

2019-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania:
„Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet  i mężczyzn) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  z terenu Gminy Zabrodzie”

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z terenu Gminy Zabrodzie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:6218