Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-10-16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, szklarni  i dwóch altan oraz gromadzenie ścieków na terenie działki ewid. nr 68 obreb Młynarze, gm. Zabrodzie

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 września 2019 r.

2019-10-11

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019

2019-10-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019 r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie  nr 0050.2.325.2019 znak RG.6733.17.2019 ustalającej na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, niskiego napięcia nN 0,4 kV; napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, niskiego napięcia nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/04 kV, złącz kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-09-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch wyciągów do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 674 położonej w miejscowości Słopsk, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch wyciągów do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 674 położonej w miejscowości Słopsk, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2019-09-26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych z samoobsługowej myjni bezdotykowej trzystanowiskowej WASHSERWIS, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowska wodnego z terenu działki nr ew. 51/10 w msc. Zabrodzie, gm. Zabrodzie

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:2583