Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.12.2019r.

2019-12-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Zabrodzie nr 0050.1.71.2019 znak RG.6733.14.2018 prostującego oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji nr 0050.2.30.2019 z dnia 12.02.2019 r. znak RG.6733.14.2018 wydanej przez Wójta Gminy Zabrodzie ustalającej na rzecz EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową WOS_ZABRODZIE_MOŚCISKA30/94283 na terenie części działki nr ew. 377 obręb Mościska

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.12.2019r.

Obwieszczenie. Sejmik Województwa Mazowieckiego

2019-11-26

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

Czytaj więcej o: Obwieszczenie. Sejmik Województwa Mazowieckiego

Obiwieszczenie

2019-11-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN15kV; niskiego napięcia nN 0,4 kV, napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15kV; niskiego napięcia nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, złącz kablowych średniego napięcia SN 15kV, niskiego napięcia 0,4 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj więcej o: Obiwieszczenie

Kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 roku

2019-11-04

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 roku

Czytaj więcej o: Kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 roku

Obwieszczenie

2019-10-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Choszczowe.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:2579