Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-12-13

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii energetycznej przez wody powierzchniowe pod dnem rzeki Fiszor Prawy w km 0+800, na terenie działki 842 obr. Mostówka, gmina Zabrodzie

Czytaj więcej o: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

2019-12-05

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w istniejącej zabudowie produkcyjno magazynowej na działkach o nr ew. 383/14; 384 w miejscowości Gaj.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

Obwieszczenie o wydaniu opinii

2019-12-05

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak: WOOŚ-I.4220.647.2019.AGO.7 z dnia 4 grudnia 2019r. wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w istniejącej zabudowie produkcyjno magazynowej na działkach o nr ew. 383/14; 384 w miejscowości Gaj nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydał opinię znak: PPIS-ZNS-712/24/2019 z dnia 18.06.2019 r., w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu dla ww. Inwestycji.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu opinii

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

2019-12-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r. o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar II, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

2019-12-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r. o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:2580