Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie 10.06.2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 10 czerwca 2022 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII- XXXIX  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2021.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. ,,Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/267/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod budowę boiska piłki nożnej ze stadionem w miejscowości Zabrodzie, gmina Zabrodzie. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.
 18. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie/live

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-06-03
Data publikacji:2022-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:328