OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2021

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 230 Zabrodzie: Inspektor ds. inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach do siedziby Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym” w terminie do dnia 29 października 2021. do godz. 14:00 — Kancelaria Urzędu Gminy w Zabrodziu, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-10-11
Data publikacji:2021-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:600