Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 17 czerwca 2021 roku o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie z siedzibą w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 47.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną, wybraną w wyborach uzupełniających.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2020.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Transmisja sesji na żywo: http://sesja.zabrodzie.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-06-09
Data publikacji:2021-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Jurczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:229