Zaproszenie na XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXVI z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 30 marca 2021 roku o godz. 13.00 .

Przewodnicząca Rady informuje, że z powodów technicznych Sesja XXVI  odbędzie się 30.03.2021 o godz. 16:00 - online

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Magdaleny Kuczyńskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania  bieżącego utrzymania  dróg  powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu za rok 2020.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 15. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na http://sesja.zabrodzie.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2021-03-25
Data publikacji:2021-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:333