Zaproszenie na XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXIII  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 30 grudnia 2020 roku o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2020–2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie
  na lata 2021-2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie
  na rok 2021.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-12-28
Data publikacji:2020-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:948