Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.)  zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XX z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na dzień 5 listopada 2020 roku o godz. 1400

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych, dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemowy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. ,,Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Zabrodzie gm. Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2036.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2020.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
(-) Sylwia Maria Marciszewska

 

Transmisja sesji na żywo: sesja.zabrodzie.pl

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2020-11-02
Data publikacji:2020-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Jurczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:367