Zaproszenie na XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XVII z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie     na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 1 czerwca 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy  Zabrodzie w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego.
 10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:563