Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 28 listopada 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Mostówka ul. Polna gmina Zabrodzie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogi gminne w miejscowości Adelin i Choszczowe  gmina Zabrodzie. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kicinach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Zabrodzie.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/79/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIII/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Zabrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 20. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy Zabrodzie
Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-02-18
Data publikacji:2020-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:445