Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zabrodzie na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej INTEGRACJA.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Adelinie i ustalenia statutu żłobka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Adelinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zabrodzie, w roku szkolnym 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych Gminy Zabrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Zabrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2029.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie
  na lata 2020-2030.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie
  na rok 2020.
 25. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy Zabrodzie
Sylwia Maria Marciszewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-12-23
Data publikacji:2019-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:288