Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 26 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających
  do utworzenia spółdzielni socjalnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019 – 2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
 15. Zapoznanie się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2018/2019.
 16. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-11-18
Data publikacji:2019-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Jurczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:355