Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Niny Kacprzuk złożone w związku z objęciem funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Ireny Dziarskiej złożone w związku z wygaśnięciem stosunku pracy

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Jurczyk złożone w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etap I"

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2019 r.