Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Jurczyk złożone w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etap I"

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nrRG.6733.16.2019 z dnia 26.06.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia φ110 na działce nr ew. 204/13 obręb Wysychy przy ulicy Zacisznej, gm. Zabrodzie

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nrRG.6733.16.2019 z dnia 26.06.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nr RG.6733.15.2019 z dnia 25.06.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nr RG.6733.15.2019 z dnia 25.06.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej  w m. Mostówka

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie nr RG.6733.15.2019 z dnia 25.06.2019r.