Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii energetycznej przez wody powierzchniowe pod dnem rzeki Fiszor Prawy w km 0+800, na terenie działki 842 obr. Mostówka, gmina Zabrodzie

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r. o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar II, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r. o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 06.12.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie

Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w istniejącej zabudowie produkcyjno magazynowej na działkach o nr ew. 383/14; 384 w miejscowości Gaj.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego