Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zabrodzie w dniu 12 lipca 2020 roku

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Zabrodzie w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 12 lipca 2020 roku rozpoczynają pracę o godz. 6:00.

Lokale wyborcze są czynne w godzinach 7:00 – 21:00

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zabrodzie w dniu 12 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 02.07.2020 r.

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 07.07.2020 r. o wydaniu opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu garmażeryjnego w m. Słopsk na działkach nr ew. 513/3, 513/4, 513/5 oraz 514/10. gmina Zabrodzie.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Ważne terminy dla wyborców

12 lipca 2020 roku odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:

  • osoby, które głosowały korespondencyjnie w I turze wyborów otrzymają pakiet wyborczy również na II turę,
  • osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie tylko w II turze, mogą zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy do 30 czerwca
  • w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.
  • termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 3 lipca.
  • termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu 7 lipca.
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania jest możliwe do 10 lipca.
30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ważne terminy dla wyborców

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska

Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska