Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 19 maja 2022 roku o godz. 1500, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

16 maja 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zabrodzie 19.05.2022r.

Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej

Petycja do Kierownika JST o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę

10 maja 2022
Czytaj więcej o: Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.16.2022.DW

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 99/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna,
inwestycja: „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

9 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.16.2022.DW

Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022

6 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

5 maja 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”