Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 26.08.2021 r.

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji (pozwolenia wodnoprawnego).

14 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 26.08.2021 r.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021 dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.

14 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.5.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 września 2021r. o wszczęciu postępowanie administracyjnego w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-kablowego 15 kV na terenie części działek nr ew. 512/2 i 513/5 obręb SŁOPSK, gmina Zabrodzie

10 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.5.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 7.09.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 7.09.2021r. RG.6733.4.2021  o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 0050.2.348.2021znak RG.6733.4.2021 ustalająca na rzecz ww. wnioskodawcy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV zlokalizowanej: na terenie części działki ewid. nr 480 obręb Anastazew, Gmina Zabrodzie.

7 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 7.09.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dnia 07.09.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dnia 07.09.2021 r. RG.6733.3.2021 o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 0050.2.347.2021znak RG.6733.3.2021 ustalająca na rzecz ww. wnioskodawcy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci SN w postaci linii kablowej SN i wnętrzowej stacji transformatorowej oraz budowie sieci nN w postaci linii kablowych oraz złącza kablowo-pomiarowego; zlokalizowanej: na terenie części działek ewid. nr 611 i 506 (ul. Kwiecińskiego), 508 i 680/11 (ul. Żołnierska) oraz 509/5, 680/7 obręb Słopsk, Gmina Zabrodzie

7 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dnia 07.09.2021 r.