Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 października 2019 roku

Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

8 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 października 2019 roku

Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019

7 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019 r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie  nr 0050.2.325.2019 znak RG.6733.17.2019 ustalającej na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, niskiego napięcia nN 0,4 kV; napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, niskiego napięcia nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/04 kV, złącz kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03.10.2019

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3 października 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 46 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

3 października 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r.