Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 lutego 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Zespołu- Szkolno Przedszkolnego w Adelinie

18 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 lutego 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji ustalającej  warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną telefonii komórkowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew.  377  obręb Mościska, gmina Zabrodzie

15 lutego 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydanej decyzji  umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kW, w miejscowości Podgać w gminie Zabrodzie

11 lutego 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXV  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 11 lutego 2021 roku o godz. 13.00.

8 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zarządzenie nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 5 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr  0050.8.2021  WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia  05 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

5 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 5 lutego 2021 roku