Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie nr 0050.2.84.2021 znak RG.6733.1.2021 ustalająca na rzecz ww. wnioskodawcy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 110 i 63 na terenie części działek nr ewid. 212/1, 212/2 obr. Zazdrość oraz części działki nr ewid. 33/6 obr. Wysychy, Gmina Zabrodzie

16 marca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.

16 marca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 226, 227 w obrębie ewidencyjnym 0003, miejscowość Basinów, gmina Zabrodzie, powiat Wyszkowski, województwo Mazowieckie.

12 marca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia  8 marca 2021r.w  sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie, Szkoły Podstawowej w Dębinkach.

8 marca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 marca 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23.02.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23.02.2021 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku biologicznego oczyszczalni ścieków dla Gminy Zabrodzie w miejscowości Zabrodzie na dz. ew. 35/1, 35/5, 35/7 obrąb 0021 Zabrodzie.

23 lutego 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23.02.2021 r.