Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko:
Głównego Księgowego samorządowej instytucji kultury, ¾ etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu, umowa na czas określony (na zastępstwo), ¼ etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabrodziu, umowa na czas określony (na zastępstwo)

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.35.2020 r. Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwiec 2020 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia gospodarcze Gminy Zabrodzie

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2020r.

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień  21 lipca  2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Ewidencja instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie działających na terenie powiatu

Ewidencja instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie działających na terenie powiatu

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ewidencja instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie działających na terenie powiatu

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego dot. rozbiórki elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV oraz napowietrznych stacji transformatorowych

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego