Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji - 02.12.2019 r.

2 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia gospodarcze Gminy Zabrodzie

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w istniejącej zabudowie produkcyjno magazynowej na działkach o nr ew. 383/1; 384 w miejscowości Gaj.

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 06 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. AB.7011.491.2019

27 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 06 grudnia 2019 r.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni służącej do ujmowania wód podziemnych na potrzeby wodociągu gminnego na działce nr ew. 18/6 obręb Niegów, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja PGW Wody Polskie