Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27.07.2020r. nr WA.RUZ.4210.93m.2020.MS

3 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.6741.98.2020

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.6741.98.2020 o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.6741.98.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.5.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wydaniu decyzji ustalającej na rzecz PSG SP. z o.o. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez Pełnomocnika Ewę Babicz ul. Poniatowskiego 29, 08-110 Siedlce, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii Ø63PE na działkach nr ew. 71/4 i 106 obręb Mostówka.

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.5.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.6.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzieo wydaniu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE na działkach nr ew. 409 i 410 obręb Mostówka (ul. Piaskowa).

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie RG.6733.6.2020

Zarządzenie nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 14 lipca 2020r.

Zarządzenie nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.32.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 14 lipca 2020r.