Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie raportu o stanie Gminy Zabrodzie za 2021 rok

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 1 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 01 czerwca 2022r.  w sprawie ustalenia terminu przerwy w oddziale przedszkolnym w zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2021/2022

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 1 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

  • Nazwa zamawiającego: Gmina Zabrodzie
  • Adres zamawiającego: ul. Władysława Stanisława Reymonta 51,07-230 Zabrodzie
  • Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 762-19-01-022, REGON 550667988
  • Numer telefonu: 29 642-31-60
  • Adres poczty elektronicznej: urzad@zabrodzie.pl

Identyfikator postępowania w miniportalu: f279a941-fbb2-4993-95d6-52f6f9a157a1

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f279a941-fbb2-4993-95d6-52f6f9a157a1

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej (kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, stacji transformatorowych, złącz kablowych SN 15 kV, 0,4 kV oraz sieci napowietrznej  15kV i 0,4 kV) wraz z kanalizacją kablową i linią światłowodową do sterowania siecią energetyczną

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi powiatowej nr 4421W od węzła “Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w miejscowości Mostówka”

25 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej