Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 04.10.2021r

Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 04.10.2021r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie" 

11 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 04.10.2021r

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie”

Ogłoszenie ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM NA: „Remont kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie”.

11 października 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie”

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 07.10.2021r

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 07.10.2021r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w roku szkolnym 2021/2022

7 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 07.10.2021r

Obwieszczenie Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.09.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.09.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Bez Nazwy 1 Wólka Kozłowska”.

6 października 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.09.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 5.10.2021r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Zabrodzie Nr 0050.2.416.2021 znak RG.6733.5.2021 ustalająca na rzecz ww. wnioskodawcy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-kablowego 15 kV zlokalizowanej: na terenie części działek ewid. nr 512/2, 513/5 obręb Słopsk, Gmina Zabrodzie

5 października 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie