Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy Samorządowego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Adelinie prowadzonego przez Gminę Zabrodzie

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy Samorządowego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Adelinie  prowadzonego przez Gminę Zabrodzie

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy Samorządowego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Adelinie prowadzonego przez Gminę Zabrodzie

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09 czerwca 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w oddziale przedszkolnym w zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Zabrodzie na rok szkolny 2021/2022

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09 czerwca 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowożenie uczniów do szkół  na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki.”

7 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 maja 2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 3 MW Adelin na działkach nr 186/1, 186/2, obręb 0001 Adelin, gmina Zabrodzie

6 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie 10.06.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 10 czerwca 2022 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

3 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zabrodzie 10.06.2022r.