Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wydanej decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wydanej decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r. znak: DLI-III.7620.31.2022.WK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: WI-I.747.4.16.2022.DW, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.

10 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wydanej decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr. 0050.1.16.2023 z dnia 02.03.2023r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr. 0050.1.16.2023 z dnia 02.03.2023r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 210, 132/2, 155, 244/1, 429, 458, 459/2, 459/1, 468, 469, 480, 481, (0013) w ob. ew. Mościska, Gmina Zabrodzie oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 182, 91, 147, 492, 260, 463, 397, 435, 398 (0013) w ob. ew. Mościska, Gmina Zabrodzie lub w obrębie działek o nr ew. 200, 91, 492, 260, 463, 260, 462 (0013) w ob. ew. Mościska, Gmina Zabrodzie (proj. Mościska I-II)”

2 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr. 0050.1.16.2023 z dnia 02.03.2023r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 14 lutego 2023r.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 14 lutego 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 listopada 2022r. osoby fizycznej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią  nowych obiektów budowlanych, tj. mobilnego budynku  modułowego rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz gromadzenie ścieków w mobilnym zbiorniku na terenie działki o nr ew. 15/12 obręb 0019 Słopsk, gm. Zabrodzie.

1 marca 2023
Czytaj więcej o: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 14 lutego 2023r.

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw

27 lutego 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zmiany Statutów sołectw Gminy Zabrodzie: Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zmiany Statutów sołectw Gminy Zabrodzie: Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mostówka, Mościska, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość

27 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zmiany Statutów sołectw Gminy Zabrodzie: Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów