Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 08 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.354 w msc. Dębinki.
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.150/2 w msc. Głuchy.
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.162/3 w msc. Gaj.
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w msc. Niegów”.

8 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2019 r.

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Niny Kacprzuk złożone w związku z objęciem funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Ireny Dziarskiej złożone w związku z wygaśnięciem stosunku pracy

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS w Zabrodziu

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Jurczyk złożone w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etap I"

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty