Sesja XXVIII Rady Gminy Zabrodzie 17.06.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2021

Sesja XXVIII Rady Gminy Zabrodzie 17.06.2021r. g. 14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną, wybraną w wyborach uzupełniających.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2020.
 8. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zabrodzie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-07-01
Data publikacji:2021-07-01
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:205