Sesja XXVI Rady Gminy Zabrodzie 30.03.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2021

30.03.2021r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Magdaleny Kuczyńskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania  bieżącego utrzymania  dróg  powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu za rok 2020.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 15. Zamknięcie sesji.

Nagranie sesji: https://www.youtube.com/watch?v=_P5s1uzXvQI

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-05-07
Data publikacji:2021-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:312