Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zabrodzie, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,  upływa w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek), w godzinach pracy Urzędu, czyli o godzinie 14:00.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie pełnomocnikom komitetów wyborczych, lub osobom przez nich upoważnionym. Każdy komitet może zgłosić po jednym kandydacie do każdej komisji.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać osobiście, przesłać  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@zabrodzie.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny). Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji dokonane przed 10 maja br. zachowują ważność, obowiązują zasady jak przy pierwotnym zgłaszaniu.

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu  29 757-12-28 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabrodzie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Jurczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:410