Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dn. 26.03.2020 AB.6741.98.2020

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, tabletów, routerów LTE

Przedmiot zamówienia: laptopy, tablety, routery LTE, słuchawki.

Termin składania ofert: 03.04.2020r.

1 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, tabletów, routerów LTE

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Na podstawie wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-571-32/20) oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informuję, że:

  1. termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Zabrodzie upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku
    o godzinie 14:00. Zgłoszenie może zostać przesłane w formie skanu,
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@zabrodzie.pl
    Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Zabrodzie ul. St. Wł. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie;
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 29 757-12-28
Elżbieta Jurczyk
Sekretarz Gminy Zabrodzie

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Data złożenia 24.03.2020r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana - Koalicja Polska Wolna od 5G

Termin załatwienia petycji (do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia - termin przewidywany) - obligatoryjnie 90 dni

27 marca 2020
Czytaj więcej o: PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym”.

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03 lutego 2020r.