Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie, w granicach obrębów PGR Niegów i Głuchy, określonych w załączniku graficznym do uchwał

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie, w granicach obrębów PGR Niegów i Głuchy, określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

9 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie, w granicach obrębów PGR Niegów i Głuchy, określonych w załączniku graficznym do uchwał

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategiczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

9 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar PGR Niegów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategiczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09.12.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 3 MW Adelin...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09.12.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 3 MW Adelin na działkach nr 186/1, 186/2, obręb 0001 Adelin, gmina Zabrodzie"

9 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09.12.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 3 MW Adelin...

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zabrodzie w postaci:

Część 1 - udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2- udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 3 – udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 4- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

Kod CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków.
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.