Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023r.

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023r.

24 marca 2023
Czytaj więcej o: Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023r.

Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.03.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 marca 2023 roku o godz. 1300, która zostanie przeprowadzona  w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.03.2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie&q

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie".

16 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16.03.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 74/1 w obrębie Przykory, Gmina Zabrodzie&q

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa ,modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”. objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program inwestycji strategicznych

Nazwa zamówienia: Rozbudowa ,modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”. objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program inwestycji strategicznych. Część I  „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem PSZOK” Część II „Roboty budowlane” 

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa ,modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”. objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program inwestycji strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny”

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe -Kiciny” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie-ETAP II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program inwestycji strategicznych.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny”