Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dn. 26.01.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na działkach nr ew.  212/1, 212/2  obręb ZAZDROŚĆ- ul. Zaciszna, oraz na działkach nr ew. 33/6 obręb WYSYCHY- ul. Słoneczna

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dn. 26.01.2021

Zaproszenie na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXIV  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 28 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 .

25 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granic powiatu.

25 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22.01.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22.01.2021 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22.01.2021

Zarządzenie nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 14 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2021 WÓJTA GMINY ZABRODZIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZABRODZIE  z dnia 14 styczeń 2021 r.  w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Zabrodzie

19 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 14 stycznia 2021 roku